Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Novaskill – har ramavtal med 48 kommuner

Strukturerad och individuell öppenvård och coachning

Novaskill är ett företag med mångårig erfarenhet av specialicerad öppenvård som riktar sig främst till ungdomar från 16 år med olika typer av problematik (även SoL och LVU) och som behöver stöd för att klara ett eget boende, skolgång och/eller arbetsliv. Vi skräddarsyr insatsen efter ungdomens individuella behov.

Verksamheten styrs av tydliga personliga mål utifrån den tidslinje/planering som görs initialt utifrån den givna vårdplanen. Målen följs sedan upp regelbundet och Novaskill uppvisar goda resultat för placerade. Kontinuerlig utvärdering görs efter varje avslutad insats.
Insatserna fokuserar på social färdighetsträning och att utveckla den egna förmågan att nå personliga, sociala och yrkesmässiga mål. Novaskill har även aktiva kontakter med individens nätverk. Novaskill har egen psykolog samt egna utbildade lärare med kompetens inom bland annat hälsa och kosthållning.

Novaskill har tillstånd utfärdat av Socialstyrelsen att bedriva enskild verksamhet enligt 7 Kap.1§ punkt 4 Socialtjänstlagen.