Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Novaskill – har ramavtal med 105 kommuner

Strukturerat och individuellt stödboende  

Novaskill AB är ett privat stödboende som arbetar med ungdomar inskrivna i lägenhetsprogram i Uppsala.

Företaget har en mångårig erfarenhet av stödboende som riktar sig främst till ungdomar från 16 år med olika typer av problematik (SoL och LVU) och som behöver stöd för att klara ett eget boende, skolgång och/eller arbetsliv. Vi skräddarsyr insatsen efter ungdomens individuella behov.

Verksamheten styrs av tydliga personliga mål utifrån den tidslinje/planering som görs initialt utifrån den givna vårdplanen. Målen följs sedan upp regelbundet och Novaskill uppvisar goda resultat för placerade. Kontinuerlig utvärdering görs efter varje avslutad insats. Insatserna fokuserar på att utveckla den egna förmågan att nå personliga, sociala och yrkesmässiga mål. Novaskill har även aktiva kontakter med individens nätverk. Inom koncernen finns tillgång till psykolog med KBT kompetens samt psykiater. Vi har ett väletablerat samarbete med flertalet gymnasieskolor och praktikplatser runt om i kommunen.

Vid ytterligare behov av behandlingsinsatser kan Novaskill lösa detta med aktuella samarbetspartners.

Novaskill har tillstånd utfärdat av Socialstyrelsen att bedriva enskild verksamhet enligt 7 Kap.1§ punkt 4 Socialtjänstlagen.